Tel.: 0221-272348 -0
Fax: 0221-272348 -99
Mail: kanzlei@wmrk.de
Über uns
  Home Nasze kompetencje

Działalność naszej kancelarii opiera się na dwóch filarach. Jeden z nich stanowi doradztwo w dziedzinach prawa autorskiego i prawa mediów, a także, w zakresie ochrony własności intelektualnej: prawa konkurecji, prawa znaków towarowych oraz prawa IT.
Przede wszystkim interesuje nas Internet we wszystkich aspektach jego zastosowań, których zakres ciągle się powiększa. Proces stałego, niezwykle dynamicznego rozwoju tej innowacyjnej branży oznacza również dla nas, jako dla doraców prawnych coraz to nowe wyzwania. Internet jako przestrzeń prowadzenia wymiany handlowej oraz nowoczesna platforma komunikacji posiada obecnie równie ważne znaczenie gospodarcze jak tradycyjne formy komunikacji, coraz częściej zastepując ich miejsce. Obsługą prawną tych innowacyjnych dziedzin zajmuje się w naszej kancelarii dwoje prawników: Mec. Stefan Müller-Römer, specjalista w dziedzinie prawa autorskiego i prawa mediów oraz Mec.

Drugi filar działalości naszej kancelarii stanowi tradycyjnie rozumiane prawo gospodarcze oraz prawo pracy. W zakresie tych dziedzin prawa usługi doradcze świadczy przede wszytkim Mec. P. Alexander Willers, bankowiec oraz specjalista w dziedzinie prawa podatkowego. Fachowa wiedza i wieloletnie doświadczenie zawodowe pozwalają mu efektywnie reprezentować międzynarodowe przedsiębiorstwa w postępowaniach upadłościowych i naprawczych. Do jego kompetencji należy kompleksowa obsługa procesów restrukturyzacyjnych, pośrednictwo w trudnych rozmowach z bankami oraz przeprowadzanie niezbędnych procedur, wśród których samo postępowanie upadłościowe jest traktowane jako ostateczność.

Jako specjalista z zakresu prawa pracy, Mec. Willers zajmuje się także doradztwem prawnym zarówno dla pracowników (np. co do roszczeń pracownika w razie wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę) jak i dla pracodawców (m. in. w zakresie umów zakładowych i pakietów socjalnych). Główną metodą działania przy prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy są negocjacje, a umiejętne ich prowadznie przez Mec. Willersa stanowi o sukcesie powierzanych mu przez Państwo spraw.

Mediacja to szczególny sposób rozwiązywania konfliktów, który pozwala na kompleksowe i szybkie rozwiązywanie Państwa problemów, co stanowi dewizę naszej firmy. Mec. Natascha Kunze, wykwalifikowana mediator, prowadzi mediacje w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, a także uczestniczy w pozasądowym rozwiązywaniu sporów biznesowych. Od momentu ukończenia specjalizacji z zakresu prawa rodzinnego, Mec. Kunze wykłada ten przedmiot na Fachhochschule w Kolonii. Jest także autorką podręcznika.

Prowadząc sprawy naszych klientów blisko współpracujemy z kancelariami prawnymi w Polsce a także z kancelarią doradztwa podatkowego Witholda Wollgarten - biegłego rewidenta i doradcy podatkowego, który specjalizuje się w zakresie polsko-niemieckich stosunków handlowych i posługuje się obydwoma językami. http://www.wb-wollgarten.eu

 
Kanzlei | Anwälte | Service | Portfolio